Bravo, Corului Mic, Mediu și Mare de la IPLT „Onisifor Ghibu”!!! Locul Întâi la concursul municipal de colective corale. Mulțumim Doamnelor profesoare Svetlana Istrate și Svetlșana Axenti pentru munca depusă în scopul valorificării potențialului acestor bravi copii și a promovării imaginii instituției.