În atenția părinților care solicită înscrierea copiilor în clasa Întâi pentru anul de studoii 2019-2020, atașăm graficul depunerii cererilor de înmatriculare . Informații suplimentare pe sete-ul chișinauedu.md.

Download (PPTX, 339KB)