Înscrieri

I. Înscrierea pentru învățământul primar în anul școlar 2018-2019

 1. Plan de şcolarizare: 4 clase cu predare în limba română
 2. Dintre ele: 1 clasă cu profil coregrafic (dans popular); 1 clasă muzical-corală; 1 clasă de arta plastică și 1 clasă fără profil estetic.
 3.  Ziua ușilor deschise: 23.03.2018, ora 10.00 -12.00
 4. Calendar înscriere: conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 148 din 21.03.2017
 5. Acte necesare:
 • Cerere (completare în şcoală);
 • Certificat de naştere copil – copie;
 • Buletin de identitate, părinţi – copie;
 • Acte doveditoare conform criteriilor specifice unităţii şcolare;
 • Copiii trebuie să aibă vârsta de 7 ani la 31.08.2018;
 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani după 31.08.2018 până la 31.12.2018, trebuie să prezinte evaluarea dezvoltării psihosomatice;
 • Prioritate o au copiii din districtul şcolar.
 1. Perioada de depunere a actelor: 02 aprilie 2018 – 31 august 2018, de la ora 14.00 pînă la 17.00
 2. Afişarea rezultatelor: conform graficului stabilit de MECC.

II. Admiterea în clasele de liceu (clasa a X-a, profil real și umanist): 2 clase.

III. Completatrea claselor până la 30 de elevi la toate nivelele școlare.

Se anexeaxă orarul înscrierii copiilor în CLASA ÎNTÂI

                                    ORARUL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA ÎNTÂI
pentru anul de studii 2018-2019

Perioada/data Activitatea
                                             Pregătirea înscrierii în clasa I
23-30 martie 2018 Organizarea “Zilei ușilor deschise” în fiecare instituție de învățământ
Până la 30 martie 2018 Afișarea programului de activitate a Comisiei de organizare a probelor de aptitudini specifice profilului (în instituțiile cu clase de profil aprobate de Organul local de specialitate în domeniul învățământului și coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării)
Până la 30 martie 2018 Afișarea programului de activitate a Comisiei raionale / municipale de școlarizare pentru determinarea nivelului de maturitate școlară al elevilor, în conformitate cu prevederile metodologiei
Prima etapă de înscriere în clasa I
2 aprilie-20 iunie

2018

Depunerea, completarea actelor de înscriere a copiilor în clasa I în instituția de învățământ din districtul școlar
21-22 iunie 2018 Confirmarea (validarea) înscrierii a copiilor în clasa I în instituția de învățământ din districtul școlar
10-31 mai

2018

Colectarea actelor și organizarea probelor de aptitudini specifice pentru copiii din alte districtul școlar respectiv (în instituțiile cu clase de profil aprobate de Organul local de specialitate în domeniul învățământului și coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) și anunțarea rezultatelor
25 mai 2018 Colectarea actelor și organizarea probelor de aptitudini specifice pentru copiii din alte districte școlare
4-8 iunie 2018 Organizarea probelor de aptitudini specifice pentru copiii din alte districte școlare pe locurile libere în clasele de profil (în instituțiile cu clase de profil aprobate de OLSDÎ și coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) și anunțarea rezultatelor
22 iunie 2018 Afișarea, în instituțiile de învățământ și pe site-ul Organului de specialitate în domeniul învățământului, a numărului de locuri rămase libere după înscrierea copiilor din districtul școlar respectiv
  A doua etapă de înscriere în clasa I
03-24 august 2018 1.     Înscrierea tuturor copiilor din districtul școlar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar și n-au reușit să fie școlarizați;

2.     Înscrierea pe locurile disponibile, a copiilor din alte districte școlare

24 august 2018 Validarea și afișarea listei finale a copiilor înscriși în clasa I