IMOBIL

 Denumirea imobilului: Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
 Adresa juridică: str. Nicolai Costin 63/A;
 Anul dării în exploatare: 1982;
 La data de 30 mai 2013 instituția activează cu statut de persoană juridică independentă;
 Numărul de identificare de stat – cod fiscal: 1013620005842;
 Numărul de etaje: 4 etaje;
 Suprafața totală pe nivele: 8154,8 m2;
 Suprafața utilizată în procesul tehnologic: 6931,4 m2;

RESURSE EDUCAȚIONALE 2022-2023:

 44 de clase
 1464 elevi
 111 cadre didactice
 Dintre care, 39 cadre didactice la clasele cu profil estetic
 27 de clase cu profil estetic:
 9 clase de profil coregrafic
 9 clase de profil muzical-coral
 9 clase de profil artă plastică

Media elevi pe clase: 32 elevi