I. Înscrierea pentru învățământul primar în anul școlar 2024-2025

 1. Plan de şcolarizare în clasa Întâi: 4 clase cu predare în limba română
 2. Dintre ele: 1 clasă cu profil general, 1 clasă cu profil coregrafic (dans popular); 1 clasă muzical-corală; 1 clasă de arta plastică
 3. Înscrierea se va realiza on-line, pe platforma E-ȘCOALĂ.md.
 4. Acte necesare (prezentate scanate- online, pe platformă):
 • Cererea
 • Certificat de naştere a copilului – copie;
 • Buletin de identitate a unui părinte unde să se vadă viza de reședință – copie;
 • Copilul trebuie să aibă vârsta de 7 ani împlinită până la 01.IX.2021;
 • Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani după 01.09.2021 vor fi înmatriculați doar pe locurile vacante;
 • Prioritate au copiii din districtul şcolar.
 1. Perioada de depunere a actelor: I etapă – 01 aprilie 2024 – 11 iunie 2024; a II-a etapă: 14 iunie 2024 –  30 august 2024
 2. Afişarea rezultatelor: I etapă – 11 iunie 2024; a II-a etapă – 30 august 2024.

II. Admiterea în clasele de liceu:

       Planificate 2 clase:  profil real și umanist)

III. Completarea claselor până la 30 de elevi în toate nivelele școlare