Elena Cernei, director,
profesor de limbă și literatură română,
grad didactic superior,
magistru în management educational,
grad managerial întâi
tel. 022519779, 079448348
elacernei@gmail.com
onisiforghibu2000@gmail.com
Cebanu Ina, director adjunct,
profesor de fizică,
grad didactic întâi,
tel. 079001252
onisiforghibu2000@gmail.com

Nicolae Guștiuc, director adjunct,
profesor de istorie, grad didactic superior,
grad managerial întâi,
tel. 079001259
onisiforghibu2000@gmail.com
Tatiana Golban, director adjunct,
profesor de biologie și chimie,
grad didactic superior
magistru în management educational,
tel. 079001253
onisiforghibu2000@gmail.com

Angela Postică, director adjunct,
profesor,  învățământul primar,
grad didactic întâi,
grad managerial întâi,
magistru în management educational,
tel. 079001257
onisiforghibu2000@gmail.com