IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE CONTINUE PRIN APLICAREA LA FORMĂRILE ONLINE EU ACADEMY PENTRU O IMPLEMENTARE DE SUCCES A PROIECTELOR ETWINNING

Importanța dezvoltării profesionale continue prin aplicarea la formările online EU Academy pentru o implementare de succes a proiectelor eTwinning

Download (PDF, Unknown)

 

 

Felicitări IPLT „Onisifor Ghibu” pentru această frumoasă realizare „eTwinning school 2024-2025” finanțat Uniunea Europeană!

Cadrele didactice din instituția noastră au o viziune clară: interesul copilului e prioritate. Misiunea noastră și tot ce facem este pentru a promova valorile general umane. Suntem deschiși oportunităților de dezvoltare personală, aplicăm metodele moderne, lucrăm diferențiat și promovăm echitatea în educație.

Am obținut certificat European de calitate pentru anul 2024-2025 în baza activităților noastre din 2023-2024. Procesul de selecție e foarte competitiv, dar am reușit. Sigur ca proiectele eTwinning implementate sunt parte componentă, dar pentru a fi școală eTwinning e nevoie să fim deschiși noilor metodologii, să ne dezvoltăm profesional și să centram educația pe elevi/eleve.

https://school-education.ec.europa.eu/en/recognition/etwinning-school-label/winners-list?search_api_fulltext=Moldova&period=2024-2025&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0rAN7rQwZscgrc7nT8NjykTx_9aNXICQFWVGMzF6nIN8H4aPlQUKbgAA0_aem_AYr1IwmRbY5PBHVFF_1tGexvBvAoBGnyn1LVv-pRk_Pk45jueQworZQ_Q478N91viwE_yDsd0SvZgtadAuqWrhOo

Download (PDF, Unknown)

 

 

UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, în calitate de Birou Național de Asistență eTwinning Moldova, a organizat pe data de 13 aprilie 2024, workshopul ”Proiectul tematic eTwinning, un cadru de învățare interactiv și centrat pe elev”

Agenda evenimentului a inclus sesiuni plenare, activități practice și de socializare, facilitând un mediu de învățare colaborativ pentru participanți. Ambasadoarele eTwinning, Nina Tîrsînă și Kristina Cernei, au împărtășit din experiența lor prin prezentarea proiectelor de succes care au fost premiate la nivel național și european. Un moment cheie al workshop-ului a fost activitatea de elaborare a schițelor de proiect, unde participanții, împărțiți în grupuri, au aplicat cunoștințele acumulate pentru a crea fundația unor potențiale proiecte eTwinning, luând în considerare cele cinci criterii de calitate. Aceste schițe au fost prezentate în sesiunea plenară, unde au primit feedback constructiv atât de la colegi, cât și de la echipa Biroului Național de Asistență eTwinning Moldova.

Următorii pași pentru participanți includ căutarea de parteneri și înregistrarea proiectelor pe European School Education Platform. Astfel, aceste inițiative urmează a fi implementate pe parcursul următorului an școlar 2024 – 2025.

Cadrele didactice vor primi certificate electronice de participare, care să ateste angajamentul și contribuția lor în acest proces educativ și de dezvoltare profesională.

Acest eveniment a fost organizat cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și al Comisiei Europene.

Cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal au inițiat mai multe proiecte eTwinning în cadrul unui atelier de lucru organizat de BNA eTwinning Moldova

 

 

 

 

Workshop-ul online din 22-23 martie, 2024 „The principles of well-being for school leaders”

Bunăstarea emoțională a profesorilor joacă un rol crucial în mediul educațional și are numeroase impacte asupra elevilor, colegilor de serviciu și în general asupra calității actului educațional. În cadrul celor două zile de sesiuni, profesaora de limbă engleză, ambasadoare eTwinning, Cernei Kristina, a reușit să se informeze despre modalitățile în care bunăstarea emoțională a profesorilor influențează mediul școlar:

1. *Climatul Școlar*: Starea emoțională a profesorilor poate influența atmosfera generală din clasă și din școală. Un profesor fericit și echilibrat emoțional este mai receptiv, implicat și empatic cu elevii, ceea ce contribuie la un climat școlar pozitiv și stimulativ.

2. *Performanța Elevilor*: Profesorii care se bucură de o bunăstare emoțională pot oferi o predare mai eficientă și pot fi mai motivați să îi sprijine pe elevi să atingă performanțe academice mai bune. De asemenea, aceștia pot fi mai buni modele și pot inspira elevii să își dezvolte abilități socio-emoționale.

3. *Relațiile Interpersonale*: O bunăstare emoțională a profesorilor favorizează relațiile pozitive cu elevii, părinții și colegii. Comunicarea eficientă, empatia și abilitățile de rezolvare a conflictelor sunt esențiale în contextul educațional și sunt influențate de starea emoțională a profesorilor.

4. *Redresarea Epuiarii Profesionale*: Profesorii sunt expuși la stres cronic și epuizare din cauza cerințelor ridicate ale profesiei lor. O bună gestionare a stresului și o bunăstare emoțională pot ajuta la prevenirea epuizării profesionale și la creșterea satisfacției în carieră.

5. *Inovare și Creativitate*: Profesorii cu o bunăstare emoțională sunt mai predispuși să încerce metode noi de învățare, să fie mai inovatori și să își folosească creativitatea în activitățile didactice, ceea ce poate duce la o experiență mai captivantă și mai eficientă pentru elevi.

 

Prin urmare, gestionarea și îmbunătățirea bunăstării emoționale a profesorilor în școală reprezintă un aspect esențial pentru un mediu educațional sănătos, favorabil dezvoltării armonioase a elevilor și realizării obiectivelor educaționale.

 

 

Promovarea stării de bine prin proiectul eTwinning „Wheels to Wellbeing ESMP”

https://e-twinning.utm.md/2024/04/03/promovarea-starii-de-bine-prin-proiectul-etwinning-wheels-to-wellbeing-esmp/?fbclid=IwAR2rNowDR8HzYsNJrXrwPt_Rdze_2kJ1m67Mr-lzN1C8MKpUvd-ZRhFSv8k_aem_AXHd48j6DarTLaJ_dkoQtEr5DsrgU_3r2NT41T1jZQTNDgcnvlIDFKLfFKuyVTJjVO6NIzpoTPUKpahSAXVwQu8l

Cernei Kristina,

Profesoară de limbă engleză,

Grad didactic superior

IPLT „Onisifor Ghibu”, Chișinău

Ambasadoare eTwinning

 

Educația reprezintă un pilon fundamental în construirea unei societăți prospere și echilibrate. În contextul actual, dezvoltarea proiectelor educaționale a devenit o componentă esențială pentru îmbunătățirea calității procesului de învățare și promovarea stării de bine a elevilor. Proiectele educaționale eTwinning pot juca un rol semnificativ în îmbunătățirea stării de bine în mediul școlar. Noi, elevii/elevele de la IPLT „Onisifor Ghibu”, Chișinău, explorăm aspectele educaționale care pot contribui la promovarea unei stări de bine în școli prin proiectul eTwinning „Wheels to Wellbeing ESMP”

Primul aspect pe care îl considerăm important de a menționa este dezvoltarea abilităților practice și a creativității pentru că proiectele educaționale oferă elevilor oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice în contexte practice. Prin implicarea în proiecte, aceștia învață să lucreze în echipă, să rezolve probleme complexe și să își dezvolte abilitățile creative. Aceste aspecte contribuie la formarea unei viziuni holistică asupra învățării și încurajează elevii să exploreze domenii noi și să își descopere pasiunile. Spre exemplu, despre siguranța online am cercetat și discutat de nenumărate ori, dar cu fiecare proiect implementat, elevii și elevele noastre realizează postere tot mai creative pentru a putea reda conceptele învățate:Un alt punct este consolidarea relațiilor interpersonale care implică colaborarea și interacțiunea între elevi, aceștia pot dezvolta relații sănătoase și constructive între ei, ceea ce contribuie la crearea unui mediu școlar empatic și solidar. În acest proiect ne dorim să aducem la cunoștința elevilor/elevelor importanța acceptării emoțiilor, validarea acestora și conștientizarea că toți cei care fac parte din viețile noastre trec prin stări de anxietate, de frustrare, de neîncredere, dar prin susținerea reciprocă, comunicarea continuă pentru a ne motiva unul pe celălalt contribuie enorm la starea noastră de bine. Astfel, în proiect am realizat o activitate în colaborare cu elevii/elevele din Turcia și Italia, utilizând instrumentul web mentimeter. Elevii/elevele au fost rugați să comenteze ce este pentru ei starea de bine, și atunci când prin răspunsurile lor din diferite colțuri ale lumii, am văzut răspunsuri similare, toți cei implicați înțelegând că emoțiile și stările pe care le au sunt universale. Ce ne-a surprins pe noi, cadrele didactice, a fost că elevii/elevele noastre consideră că sănătatea mintală este mai importantă, noi presupunând că starea de bine este un amalgam complex de stări. Dar acest răspuns ne direcționează spre următoarele activități care se vor focusa mai mult pe aspectul care-i interesează pe elevii/elevele noastre.

Un al treilea aspect este promovarea sentimentului de apartenență și implicare care implică întreaga comunitate școlară și pot consolida sentimentul de apartenență la școală și pot crește nivelul de implicare al elevilor în viața școlară. La nivel local, elevii/elevele claselor a XII-a au creat prezentări Canva, în limba engleză, adaptând limbajul pentru elevii claselor a V-a, și au prezentat aspectele stărilor de bine: mintală, fizică, emoțională și spirituală din experiența personală. Scopul comunicării între elevii/elevele acestor doua clase din două trepte diferite a fost anume validarea acestui sentiment de acceptare și apartenență în comunitatea școlară, și anume așa fel de colaborare încurajează elevii să comunice eficient, să înțeleagă perspectiva celorlalți și să dezvolte empatie. Aceste abilități socio-emoționale sunt esențiale pentru relațiile interpersonale sănătoase și pentru gestionarea emoțiilor. Mai mult decât atât elevii/elevele învață să fie mai încrezători, mai empatici și mai deschiși către diversitate. Emoțiile copiilor din clasa a V-a au demonstrat că aceste activități crește nivelul de încredere al elevilor în propriile capacități și le oferă satisfacție personală. Astfel elevii/elevele claselor a XII-a și-au munca și eforturile materializate în rezultate tangibile iar elevii claselor a V-ași –au dezvoltat stima de sine pozitivă și la creșterea satisfacției personale.  (https://youtu.be/GoHlPPYIW6Y)

 

Un al patrulea aspect este prezentarea și argumentarea ideilor.  Elevii/elevele trebuie să-și organizeze ideile într-un mod coerent, să-și adapteze discursul la audiență și să-și susțină punctele de vedere cu argumente solide. Aceste activități îi ajută să-și dezvolte abilitățile de exprimare orală și de argumentare. În cadrul proiectului eTwinning „Wheels to Wellbeing ESMP” elevii/elevele noastre din proiect au considerat oportun să scriem scrisori de gratitudine în luna februarie-martie. Scopul a fost de a stimula creativitatea prin formularea unui text coerent destinat unei persoane din familie, prieten, cunoștințe etc pentru a–i spune mulțumesc, fie pentru o cauză anumită, sau un simplu gest de gratitudine. Astfel, nu doar că am dezvoltat abilitatea de comunicare într-un mod practic și aplicat, dar am construit un mediu cu  impact pozitiv asupra dezvoltării lor cognitive, sociale și emoționale. Această carte de gratitudine a fost nu doar pentru proiectul eTwinning, a determinat colegele din școala noastră, Liliana Păpușoi, Sîrghi Olga, ambele profesoare de limbă și literatură română, și dna Josu Natalia, profesoară de limbă germană să colaborăm între noi și să prezentăm de 23 februarie, 2024, această carte de gratitudine în trei limbi, creată de elevii/elevele din instituția noastră. Scrisorile au fost intenționat scrise de mână pentru a reda și emoțiile. (https://www.canva.com/design/DAF9VwJtAbY/X0tfFuBii8Bc70stGcTXVg/edit?utm_content=DAF9VwJtAbY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton )

La moment, suntem la etapa de creare a unei povestioare despre Mary, care trece printr-o perioadă mai dificilă din viața ei și elevii/elevele noastre dezvoltă competența de comunicare într-un context colaborativ prin comunicarea în cadrul echipei. (https://www.storyjumper.com/book/read/170230591/65e80380e4771 ) Astfel,  elevii/elevele trebuie să-și exprime ideile, să asculte și să înțeleagă punctele de vedere ale celorlalți și să colaboreze eficient pentru a atinge obiectivele comune. Prin această tehnică de scriere și redactare dezvoltăm abilitățile de scriere, și de organizare a ideilor într-un mod coerent și să-și adapteze stilul de scriere la scopul și audiența țintă. Punem accentul pe ascultarea activă pentru că elevii/elevele trebuie să fie capabili/-e să asculte cu atenție și să înțeleagă punctele de vedere ale colegilor lor. Această abilitate de ascultare activă le permite să colaboreze mai eficient și să înțeleagă mai bine perspectiva celorlalți. Inclusiv, prin colaborare  elevii/elevele primesc feedback și evaluează rezultatele obținute. Elevii trebuie să fie capabili să ofere feedback constructiv colegilor lor și să-și evalueze propriul progres. Aceste activități îi ajută să-și dezvolte abilitățile de comunicare într-un mod reflexiv și să-și îmbunătățească performanța.

 

În concluzie, proiectele educaționale, inclusiv proiectele educaționale eTwinning, reprezintă un instrument puternic în promovarea stării de bine a elevilor, pentru că elevii/elevele își pot descoperi pasiunile, își pot dezvolta abilități esențiale și pot construi relații interpersonale sănătoase. Promovarea și încurajarea proiectelor educaționale în mediul educațional sunt absolut necesare pentru a asigura o experiență de învățare completă și pentru a sprijini elevii în devenirea unor adulți echilibrați și de succes.

 

Seminarul eTwinning „Demokratische Partizipazion mit eTwinning”

In perioada 21-23 martie 2024, in Bruges, Belgia, s-a desfăşurat Seminarul eTwinning „Demokratische Partizipazion mit eTwinning” cu participare internationala a 13 ţări din Europa. Evenimetul a avut drept scop împartăşirea ideilor şi bunelor practici eTwinning, precum şi stabilirea de parteneriate educaţionale prin fondarea proiectelor eTwinning. Sesiunile au avut loc în limbele germană şi engleză, iar fiecare participant a avut oportunitatea să preia, dar să şi aplice noile cunoştinţe.

Vera Gurghiș:  „Este absolut fascinant să înveţi DIRECT din experienţa ambasadorilor eTwinning, să simţi emoţia şi bucuria reuzltatelor muncii in echipă, să aplici noi tehnici şi instrumente digitale, şi să lucrezi intr-o atmosferă atît de prietenoasă si deschisă. Acesta asistenţă profesională, dar şi încurajarea oferită, este extrem de valoroasă.”

 

Importanța promovării modului sănătos de viață în rândul elevilor – Proiectul „Don’t DATE”

https://e-twinning.utm.md/2023/11/27/importanta-promovarii-modului-sanatos-de-viata-in-randul-elevilor-proiectul-dont-date/

Curriculum național este structurat astfel încât programele şi materialele de informare privind promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate să fie implementate în școli la discreția administrației, profesorilor la clasă și a diriginților. Astfel elevii și elevele participă în proiecte locale, instituționale, naționale și internaționale.

Scopul proiectului eTwinning „Don’t DATE” este de a obține succese în schimbarea și menținerea comportamentelor sănătoase la toate etapele vieții, urmând recomandările privind guvernarea cadrului European de politici al OMS, Sănătatea 2020. Este important de a menționa că promovarea acțiunilor comune de sănătate prin coordonare și colaborare adecvată este esențială pentru desfășurarea acțiunilor de promovare a sănătății.

În cadrul proiectului „Don’t DATE” am realizat campanii de comunicare și de schimbare a comportamentului prin realizarea prezentărilor informative (https://drive.google.com/drive/folders/1mwuY8qgH6OgKoUpzEbdmKlV4NI4k49kc?usp=sharing ) și distribuirea lor prin crearea relațiilor de parteneriat transdisciplinar – limba engleză, educație fizică, biologie la nivel local (https://youtu.be/_qWkbIoafN0 ) precum și la nivel internațional în cadrul conferinței internaționale ale proiectului eTwinning „Don’t DATE” (https://youtu.be/nOVh3Fd6XX0 ). Scopul conferinței și a campaniei de conștientizare a fost de a distribui informații cu privire la următoarele subiecte:

DON’T DATE
D A T E
1. What are the main causes of depression that might lead to the usage of drugs?2. What do drugs do to your brain and body?

3. How addictive is alcohol?

4. Do you know any famous people, writers, sports starts who have used drugs and could have ruined their careers or even ruined them?

5. Who can help people who suffer from drug addiction in your country? Are there any international organizations that can help?

 

1. What are the main causes of depression that might lead to the usage of alcohol?2. What does alcohol do to your brain and body?

3. How addictive is alcohol?

4. Do you know any famous people, writers, sports starts who have used alcohol and could have ruined their careers or even ruined them?

5. Who can help people who suffer from alcohol addiction in your country? Are there any international organizations that can help?

 

 

1. What are the main causes of depression that might lead to the usage of technology?2. What does technology do to your brain and body?

3. How addictive is technology?

4. Do you know any famous people, writers, sports starts who have used technologyand could have ruined their careers or even ruined them?

5. Who can help people who suffer from technology addiction in your country? Are there any international organizations that can help?

 

1. What are the main causes of depression that might lead to the usage of energy drinks?2. What do energy drinks do to your brain and body?

3. How addictive is alcohol?

4. Do you know any famous people, writers, sports starts who have used energy drinks and could have ruined their careers or even ruined them?

5. Who can help people who suffer from energy drinks addiction in your country? Are there any international organizations that can help?

 

Cadrele didactice implicate în proiect au încurajat elevii și elevele să realizeze prezentări cu ajutorul instrumentului Canva, și/sau Genially prin care să promoveze schimbări de comportamente strategic planificate, adaptate vârstei şi nevoilor elevilor și elevelor pentru reducerea poverii evitabile a dependențelor tinerilor. Prezentările au descoperit necesitatea actualizării curriculumului de instruire şi educaţie continuă a specialiștilor din sănătate și educație în promovarea sănătății și comunicarea riscurilor precum și fortificarea capacităţilor coordonării activităților şi responsabilizării referitor la activitățile de promovare a sănătății în contextul educației formale și non formale (https://youtu.be/stjUAg3XjbM )

Este demn de menționat și ideea elaborării unui ghid pentru elevi și eleve în cunoașterea acțiunilor de asistența medicală primară în caz de recunoașterea a semnelor de dependență precum și instrumente de oferire a unui ajutor privind aspectele de comunicare pentru schimbarea comportamentului la nivel de individ. Tinerii și tinerele de la conferință au concretizat de nenumărate ori absoluta necesitate de a dezvolta programe de instruire pentru părinți, tineri, social media și alți actori civici cu privire la promovarea sănătății și prevenirea dependenței DATE.

Rezoluția conferinței a oferit posibilitatea de a auzi ideile participanților:

 1. Crearea săptămânii proiectului „Școala care promovează sănătatea”;
 2. Implementarea programelor de promovare a sănătății prin alimentație sănătoasă și a activității fizice, evitarea stresului etc;
 3. Instruirea elevilor și elevelor privind promovarea sănătății și prevenirea dependențelor.

Proiectul eTwinning „Don’t DATE” poate fi vizualizat pe site-ul https://sites.google.com/view/etwinningpitlghibuchisinau/dont-date. Acest proiect este  centrat pe înțelegerea efectului unei dependențe asupra stării fizice și psihice și cum DATE ar putea distruge toate aspectele vieții unei persoane. Elevii și elevele participante au menționat cum pe măsură ce dependența se accentuează, satisfacerea nevoii resimțite devine mai importantă decât orice alte activități, cândva normale și dezirabile. Exemplele găsite și prezentate de către elevi au demonstrat că oricine poate deveni dependent precum și cât curaj și forță interioară este necesară pentru a putea confruntă o dependență. Prezentările în cadrul conferinței au stipulat și efectul dependenței DATE atât asupra persoanei vizate, cât și asupra celor din jur.

Proiectul „Don’t DATE” demonstrează necesitatea abordării subiectului dependenței în rândul tinerilor pentru a putea promova modul sănătos de viață iar în caz de clacare, să se cunoască că orice dependență poate fi depășită cu sprijinul acordat de către ceilalți în procesul de recuperare; familia, prietenii, alte persoane care suferă de același tip de dependență.

Cernei Kristina,

Profesoară de limbă engleză,

MAFLE,

Ambasadoare eTwinning

IPLT „Onisifor Ghibu”, Chișinău

 

Importanța sustenabilității proiectelor educaționale eTwinning în comunitatea școlară

https://e-twinning.utm.md/2024/01/23/importanta-sustenabilitatii-proiectelor-educationale-etwinning-in-comunitatea-scolara/

Comunitatea profesorilor eTwinning este interesată în a motiva elevii și elevele din instituțiile educaționale din sistem să învețe gândind critic și complex. Astfel observăm o tendință de a crea proiecte care provoacă interes și implică echipe internaționale în rezolvarea unor probleme comune. O abordare mai de impact o constituie sustenabilitatea proiectelor implementate.

Un proiect sustenabil are o influență pozitivă și durabilă asupra comunității întrucât dezvoltă competențele pe termen lung care ulterior devin performanțe. Mai mult decât atât un proiect care generează alte proiecte se focusează pe susținerea și anagajamentul celor implicați în proiect astfel încât se exclude repetitivitatea. Anume proiectele sustenabile contribuie la promovarea inovației, creșterea performanței și eficiența practicilor educaționale.

Acest concept a stat la baza continuității proiectului „Don’t Date” (https://sites.google.com/view/etwinningpitlghibuchisinau/dont-date) scopul căruia a fost de identificare a cauzelor dependenței în rândul tinerilor și tinerelor din țările partenere Grecia, Ungaria, Turcia, Germania și Republica Moldova. Obiectivele proiectului de a cunoaște dependețele „tradiționale” – de consum de droguri și alcool, precum și cele „moderne” – de consum de băuturi energizante și abuzul de uz al tehnologiilor moderne au rezultat în o comunciare eficientă între elevi/e și identificarea cauzei principale. Astfel la conferința online a elevelor și elevilor din proiect s-a pus accentul pe importnața înțelegerii stării de bine, de a te cunoaște pe tine însuți și de a-ți crea condițiile necesare de a te simți fericit. Pe final de proiect, sondajul post proiect, a provocat elevii și elevele din IPLT „Onisifor Ghibu” să propună ideea unui alt proiect, și anume de generare a stării de bine: Wheels to Well-Being EPSM (https://sites.google.com/view/etwinningpitlghibuchisinau/wheels-to-well-being-esmp)

Proiectul „Wheels to Well-Being EPSM”, este centrat pe nevoile elevilor și elevilor de vârsta 14-16 ani. Starea de bine în școală are impact direct asupra performanței academice pentru că atunci când copiii se simt bine la școală ei devin mai motivați în a crea, genera idei, a se concentra pe sarcini mai complexe. Dar este important de menționat că școala nu este doar pentru a face studii academice, anume la școală se dezvoltă abilitățile sociale, emoționale și comportamentale. Având aceste respinsabilități, școală contribuie enorm la dezvoltarea armonioasă și la formarea tinerilor și tinerelor cu caracter echilibrat și cu comportament responsabil.

Astfel proiectul „Wheels to Well-Being EPSM” are drept scop înțelegerea și conștientizarea de către elevi și eleve și a cadrelor didactice a importanței stării de bine în școală. Împreună cu partenerele din proiect, din turcia și Italia, ne-am propus activități care ar facilita relațiile interpersoanle pozitive între elevi/eleve și cadrele didactice. Împreună cu membrii de proiect vrem să elaborăm pași de prevenire a unor situații de stres care pot cauza confruntări și ulterior fi principala cauză a absenteismului și abandonului școlar. Anume crearea revistei colaborative va deveni un ghid al pregătirii pentru viață oferind condiții de învățare a abilităților de gestionare a stresului, rezilienței, auto-îngrijirii și pregătire a tinerilor/elor pentru succesul în viață și în carieră.

Pe final de proiect vom avea mai multe produse colaborative care vor disemina importanța stării de bine în școală. Conferințele online vor include rezoluții votate cu privire la influența sănătății mentale, stării de bine sociale, fizice și emoționale pentru succesul academic, dezvoltarea personală precum și formarea unor tineri și tinere echilibrați/te și respnsabili/le.

Legătura de sustenabilitate între proiectele „Don’t Date” și „Wheels to Well-Being” ne demonstrează că proiectele eTwinning devin generatoare de idei care provoacă o atitudine bazată pe continuitate și dezvoltare durabilă. Rolul unui cadru didactic în școală devine crucial, pentru că anume în școală, împreună cu elevii/ele pot fi găsite cele mai originale și de impact idei de proiecte, pentru că vocile copiilor TREBUIESC auzite.

Cernei Kristina,

Profesoară de limbă engleză

Ambasadoare eTwinning

IPLT „Onisifor Ghibu”, Chișinău, Republica Moldova

 

Învățarea pe parcursul vieții, curs eTwinning: Teacher leaders and life-long learners, februarie, 2024

Învățarea pe parcursul vieții a profesorilor este un proces continuu și vital în contextul schimbărilor rapide din domeniul educației. În cadrul sesiunilor în care a participat Cernei Kristina, profesoară de limbă engleză, ambasadoare eTwinning, au fost evidențiate mai multe elemente importante pentru cadrele didactice și interesul lor față de creștereaq profesioanală.

Iată câteva motive importante care evidențiază importanța și beneficiile învățării continue pentru profesori:

1. *Adaptabilitate și Flexibilitate*: Prin învățare continuă, profesorii pot îmbunătăți abilitățile lor de adaptare la schimbările din sistemul educațional, precum noile tehnologii, metode de predare inovatoare sau cerințe ale elevilor. Această adaptabilitate este esențială în menținerea relevanței și eficienței în predare.

2. *Îmbunătățirea Competențelor Pedagogice*: Participarea la programe de formare continuă sau cursuri de specializare le oferă profesorilor oportunitatea de a-și dezvolta competențele pedagogice, cum ar fi gestionarea clasei, evaluarea eficientă a elevilor, diferentierea instruirii sau utilizarea tehnologiei în predare.

3. *Integrarea Cercetării și Practicii*: Prin învățarea continuă, profesorii pot fi la curent cu cele mai recente descoperiri din domeniul pedagogiei și să integreze practici bazate pe dovezi în activitatea lor didactică. Astfel, pot îmbunătăți rezultatele elevilor și să se implice în procesul de îmbunătățire continuă a calității educației.

4. *Stimularea Motivației și Satisfacției în Carieră*: Învățarea pe parcursul vieții poate menține entuziasmul și motivația profesorilor pentru propria carieră, oferindu-le noi provocări și oportunități de dezvoltare personală și profesională. Acest lucru poate contribui la satisfacția și împlinirea în carieră.

5. *Creșterea Reputației și Recunoașterii*: Profesorii care investesc în învățare continuă și se angajează în dezvoltare profesională au tendința de a fi recunoscuți ca lideri în domeniul educației și de a-și construi o reputație solidă în comunitatea lor educațională.

 

Prin urmare, învățarea pe parcursul vieții a profesorilor este esențială pentru a menține calitatea predării, a stimula progresul în educație și a asigura o experiență educativă de calitate pentru toți elevii.

 

eTwinning în IPLT „Onisifor Ghibu”, certificate de calitate recunoscute la nivel INTERNAȚIONAL

CERTIFICATUL EUROPEAN DE CALITATE (European Quality Label)

În ianuarie curent, IPLT „Onisifor Ghibu” a obținut certificate euroepen de calitate pentru proiectele implementate!

Certificatul european de calitate reprezintă un al doilea semn de recunoaştere a succesului, indicând faptul că proiectul a atins un anumit standard european.

Certificatul European de Calitate se acordă de către Biroul Central de Asistență (BCA) profesorilor dintr-un proiect care:

 1. a fost propus pentru acordarea Certificatului european de calitate de către cel puţin un Birou Naţional de Asistenţă, în urma unui proces de selecţie. Fiecare Birou Național de Asistență propune Certificatele naționale de calitate din prima treime a clasamentului, în funcție de punctajul obținut.
 2. numără cel puţin doi parteneri care au primit Certificatul naţional de calitate. Certificatul european de calitate se acordă o singură dată pe an şi este prezentat pe portalul eTwinning.

eTwinning în IPLT „Onisifor Ghibu”, certificate de calitate recunoscute la nivel național

Anul 2022-2023 a fost un an de succes pentru IPLT „Onisifor Ghibu”, pentru că elevii și elevele au beneficit de proiecte frumoase și integrate curricular care au corespuns următoarelor standarde:

Standarde pentru acordarea certificatelor de calitate:

Inovaţie pedagogică:

 • proiectul demonstrează originalitate în abordarea tematicii
 • se folosesc o varietate de metode pedagogice
 • elevii preiau inițiativa
 • elevii interacționează cu partenerii și lucrează în colaborare, folosind diferite metode, ca, spre exemplu, culegerea de informații, soluționarea problemelor, documentare, activitate comparativă
 • elevii joacă diferite roluri: artiști, jurnaliști, tehnicieni, oameni de știință, actori etc.

Integrare curriculară: 

 • proiectul este ancorat în programa școlară
 • cadrul pedagogic de învățare în bază de proiect a fost explicat și documentat de către profesor
 • majoritatea activităților din cadrul proiectului se desfășoară în timpul orelor de curs
 • integrarea curriculară în proiect este evidentă
 • activitățile din cadrul proiectului permit elevilor să-și dezvoltate abilități și competențe

Colaborare între şcolile partenere: 

 • școlile partenere lucrează împreună pentru a realiza activități în comun
 • partenerii nu sunt doar receptori ai informației
 • activitățile de colaborare conduc la realizarea unui produs concret

Utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor: 

 • tehnologia servește la a-i ajuta pe parteneri să-și atingă obiectivele pedagogice
 • instrumentele îi ajută pe parteneri să colaboreze mai bine între ei

Rezultate, impact şi documentaţie: 

 • rezultatele proiectului trebuie să fie prezentate online
 • elevii sunt implicați în TwinSpace
 • toate etapele proiectului (planificare, descrierea activităților, evaluare, feedback) sunt consemnate
 • evaluați și faceți public impactul pe care l-a avut proiectul asupra elevilor și profesorilor implicați în proiect.

Astfel următoarele proiecte au câștigat certficatul de calitate: