Despre noi

MISIUNEA IPLT „Onisifor Ghibu”:
Asigurarea educaţiei la un înalt standard de calitate în context local, naţional şi internaţional, pentru dezvoltarea multilaterală a elevului, care va fi capabil să-şi aleagă o profesie reuşită, să se socializeze cit mai activ şi să aibă un comportament flexibil la schimbări.
Praxisul educațional în IPLT „O. Ghibu” are la bază realizarea următoarelor scopuri:
Scopul economic: Educația trebuie să le permită elevilor să devină responsabili și independenți din punct de vedere economic;
Scopul cultural: Educația trebuie să le permită elevilor să înțeleagă și să aprecieze propriile culturi și să respecte diversitatea celorlalți,
Scopul social: Educația trebuie să permită tinerilor să devină cetățeni activi și plini de compasiune;
Scopul personal: Educația trebuie să permită tinerilor să se implice atât în lumea lor interioară, căt și în lumea care îl înconjoară.

Lansarea albumului: „Menirea ne unește” dedicat angajaților IPLT „Onisifor Ghibu” cu ocazia jubileului de 40 de ani de la fondarea instituției.

Administrația instituției pune accent pe recrutarea, retenția și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, fiindcă nu există niciun sistem de educație din lume care să fie mai bun decât profesorii săi.

Scurt istoric

Instituția Publica Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” mun. Chișinău

Anul

Reorganizări și conducători de instituție

 01.IX.1982 – 17.XII.1989
Școala medie ruso-moldovenească nr.25; Director: dna Panfil Taisia;
18. XII.1989
Este numită în funcție de director al Școlii Medii nr 25, dna Garștea Maria, profesor de matematică
19. VI.1989
Divizarea Școlii medii ruso-moldovenească nr.25 în Școala medie nr.25 (cu predarea în limba română) şi Școala medie nr.73 (cu predarea în limba rusă);
01.IX.1989
Deschiderea, în Școala Medie nr. 25, a 6 clase cu studierea aprofundată a limbii franceze şi a 4 clase cu profil coregrafic;
01.IX.1990
Școala medie nr.25 este reorganizată în Gimnaziul estetico- umanist nr.4;
Implementarea experimentului educațional cu tema „Şcoala naţională în RSSM, în scopul aplicării în practica a concepţiei şcolii naţionale”.  Se deschide în instituție laboratorul „Problemele organizării ştiinţifice a muncii şi dirijării” realizat de Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” în baza Gimnaziului estetico-umanist nr.4;
01.IX.1991
Deschiderea claselor cu profil muzical-corale (două clase) şi de arte plastice (o clasă);
16. VIII.1996
Gimnaziul estetico-umanist nr.4 acceptă implementarea Programului SOROS „Pas cu Pas” la clasele primare;
12.II.1999
În baza art.13, pct 1 subpunctul „a” din Legea R.Moldova nr.186-XIV din 06.11.98 ”Privind administraţia publică locală”, Primăria municipiului Chişinău decide (procesul verbal nr.19 din 12.02.99) conferirea Gimnaziului estetico-umanist nr.4 numele ilustrului pedagog și om de cutură: Onisifor Ghibu;
01.IX.1999
Gimnaziul estetico-umanis nr.4 „Onisifor Ghibu” este reorganizat în Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
23. VII. 2012
În funcție de director al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”este desemnată, prin concurs, dna Elena Cernei, profesor de limba și literatura română;
30 . V. 2013
Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” este înregistrat cu statut de persoană juridică în Registrul de stat la Ministerul Justiției cu denumirea: Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, organizație necomercială. (numărul de înregistrare: 6109, IDNO: 1013620005842.
01.IX.2022
În instituție, la 40 de ani de la fondare, sunt 44 de clase, 1446 elevi, 111 cadre didactice și 25 de cadre nedidactice și auxiliare. Consiliul Primăriei municipiului Chișinău susține financiar activitatea a 27 clase cu profil estetic: 9 clase de coregrafie; 9 clase muzical-corale; 9 clase de artă plastică, alimentația elevilor din clasele primare și a copiilor din familii defavorizate de la treapta gimnazială. În acest an s-a realizat reparația capitală a clădirii în scopul eficientizării consumului de energie electrice și termice în sumă de 1 058 195 euro (termizolarea pereților, schimbarea geamurilor, schimbarea rețelei termice, instalarea panourilor fotovoltaice și a rețelei de ventilație, etc..)