În atenția operatorilor economici, IPLT „Onisifor Ghibu” din mun. Chișinău a inițiat procedurile de achiziții de lucrări de reparație și finisare a sălii de sport și a blocurilor sanitare. Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări CPV: 45453100-8 este pe pagina achizitii.md. Detalii despre proiect, la tel 022519779, 079448348.