Noutăți și evenimente

pic 5

Organizator: Spînu Rodica

Participanti :5C

Materiale: computer, smartboard,  PPT  , lucrari hand-made din

produce reciclabile confectionate de elevi,

Activitati- spectacol teatral, cântec

E 22 aprilie în calendar, pare a fi o zi simplă de primăvară, dar cu adevărat are o  însemnatate deosebită pentru noi, Pamântenii, pentru ca e ziua ce reprezintă o reamintire că suntem cu toții “călători” pe această planetă și că avem datoria de a fi gardieni Ei. Este un apel la solidaritate și înțelegere între toate ființele vii, indiferent de rasă, religie sau naționalitate. Este momentul în care fiecare individ este îndemnat să reflecteze asupra modului în care își trăiește viața și impactul pe care îl are asupra mediului înconjurător. Este o oportunitate de a adopta practici mai sustenabile, de a reduce consumul excesiv și de a îngriji mai atent resursele naturale.

Elevii clasei a 5-a C din IPLT „Onisifor Ghibu”, ghidați de profesoara lor de limbă engleză, Spînu Rodica cu acest prilej și-au exprimat această chemare spre salvare a Pămantului  creând lucruri hand-made din materiale reciclabile și organizând un spectacol teatral în limba engleză.

 Scopul activității “Ziua Pământului” a fost  de a educa și de a sensibiliza copiii cu privire la importanța protejării și conservării mediului înconjurător. Prin intermediul actului teatral elevii au avut posibiliatea de a-și exprima atât sentimentele, cât și competențele lor lingivistice într-o limbă străină.

Obiectivele activitații

-Conștientizarea: Ajutarea copiilor să înțeleagă impactul pe care îl au acțiunile lor asupra mediului și să devină mai conștienți de resursele naturale limitate și de nevoia de a le proteja.

-Educație ecologică: Oferirea de cunoștințe și informații despre diferite aspecte ale mediului înconjurător, cum ar fi reciclarea, conservarea energiei, biodiversitatea, poluarea și schimbările climatice.

-Implicare activă: Încurajarea copiilor să se implice activ în protejarea mediului prin participarea la acțiuni practice, cum ar fi reciclarea, curățenia mediului, plantarea de arbori sau alte activități de voluntariat ecologic.

-Creativitate și exprimare: Stimularea creativității și exprimării copiilor prin intermediul activităților artistice și creative, cum ar fi arta inspirată de natură sau creația de obiecte din materiale reciclabile.

-Valorile comunității: Încurajarea spiritului de comunitate și a colaborării prin implicarea copiilor în activități care să contribuie la îmbunătățirea calității mediului înconjurător pentru toți locuitorii planetei.

Prin atingerea acestor obiective, activitatea “Ziua Pământului” poate ajuta la formarea unei generații mai responsabile și mai conștiente de mediu, capabilă să contribuie la protejarea și conservarea resurselor naturale pentru viitorul nostru și al planetei noastre.

 

 

  Responsanbil de text: Spînu Rodica