Noutăți și evenimente

etwinning logo

Anul 2022-2023 a fost un an de succes pentru IPLT „Onisifor Ghibu”, pentru că elevii și elevele au beneficit de proiecte frumoase și integrate curricular care au corespuns următoarelor standarde:

Standarde pentru acordarea certificatelor de calitate:

Inovaţie pedagogică:

 • proiectul demonstrează originalitate în abordarea tematicii
 • se folosesc o varietate de metode pedagogice
 • elevii preiau inițiativa
 • elevii interacționează cu partenerii și lucrează în colaborare, folosind diferite metode, ca, spre exemplu, culegerea de informații, soluționarea problemelor, documentare, activitate comparativă
 • elevii joacă diferite roluri: artiști, jurnaliști, tehnicieni, oameni de știință, actori etc.

Integrare curriculară: 

 • proiectul este ancorat în programa școlară
 • cadrul pedagogic de învățare în bază de proiect a fost explicat și documentat de către profesor
 • majoritatea activităților din cadrul proiectului se desfășoară în timpul orelor de curs
 • integrarea curriculară în proiect este evidentă
 • activitățile din cadrul proiectului permit elevilor să-și dezvoltate abilități și competențe

Colaborare între şcolile partenere: 

 • școlile partenere lucrează împreună pentru a realiza activități în comun
 • partenerii nu sunt doar receptori ai informației
 • activitățile de colaborare conduc la realizarea unui produs concret

Utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor: 

 • tehnologia servește la a-i ajuta pe parteneri să-și atingă obiectivele pedagogice
 • instrumentele îi ajută pe parteneri să colaboreze mai bine între ei

Rezultate, impact şi documentaţie: 

 • rezultatele proiectului trebuie să fie prezentate online
 • elevii sunt implicați în TwinSpace
 • toate etapele proiectului (planificare, descrierea activităților, evaluare, feedback) sunt consemnate
 • evaluați și faceți public impactul pe care l-a avut proiectul asupra elevilor și profesorilor implicați în proiect.

Astfel următoarele proiecte au câștigat certficatul de calitate: