Noutăți și evenimente

20170929_112017

ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PĂRINŢII:

1. Masă rotundă: ,, Influenţele educative exercitate de mass-media”
Obiective:
– sensibilizarea părinţilor cu privire la respectarea recomandărilor privind limita de vârstă pentru vizionarea anumitor programe TV, utilizarea rețelelor de socializare, etc;
– prezentarea consecinţelor nerespectării acestora.
2. Ședințe organizate de diriginții de clase în conformitate cu planul de activitate;
3. Întâlniri cu membrii administrației conform necesităților.