Noutăți și evenimente

samanati 3

În cadrul Conferinței științifico-practice ,,Micii Cercetători, 2024”, ediția a XVI-a în colaborare cu Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, sub coordonarea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, dna Samanati Ludmila a obținut rezultate frumoase cu discipolii săi prin promovarea elevilor cu interes sporit pentru un anumit domeniu de studiu și stimularea acestora în a crea proiecte de studiu pe diverse teme. Astfel de proiecte care valorifică cunoștințele și aptitudinile acumulate la diferite discipline școlare și solicită din partea elevilor o abordare interdisciplinară a subiectului cercetării.

Elevele care s-au deosebit prin prestanță deosebită:

🥇Șandrovschi Magdalena, Premiul Mare, Subiectul cercetării ,,Salvează planeta: sortează responsabil deșeurile”

🥇Niculiță Lia, Locul 1, ,,Alimentația fast-food- dușmanul copiilor”