Noutăți și evenimente

1-what-is-wellbeing

Promovarea stării de bine prin proiectul eTwinning „Wheels to Wellbeing ESMP”

https://e-twinning.utm.md/2024/04/03/promovarea-starii-de-bine-prin-proiectul-etwinning-wheels-to-wellbeing-esmp/?fbclid=IwAR2rNowDR8HzYsNJrXrwPt_Rdze_2kJ1m67Mr-lzN1C8MKpUvd-ZRhFSv8k_aem_AXHd48j6DarTLaJ_dkoQtEr5DsrgU_3r2NT41T1jZQTNDgcnvlIDFKLfFKuyVTJjVO6NIzpoTPUKpahSAXVwQu8l

Cernei Kristina,

Profesoară de limbă engleză,

Grad didactic superior

IPLT „Onisifor Ghibu”, Chișinău

Ambasadoare eTwinning

 

Educația reprezintă un pilon fundamental în construirea unei societăți prospere și echilibrate. În contextul actual, dezvoltarea proiectelor educaționale a devenit o componentă esențială pentru îmbunătățirea calității procesului de învățare și promovarea stării de bine a elevilor. Proiectele educaționale eTwinning pot juca un rol semnificativ în îmbunătățirea stării de bine în mediul școlar. Noi, elevii/elevele de la IPLT „Onisifor Ghibu”, Chișinău, explorăm aspectele educaționale care pot contribui la promovarea unei stări de bine în școli prin proiectul eTwinning „Wheels to Wellbeing ESMP”

Primul aspect pe care îl considerăm important de a menționa este dezvoltarea abilităților practice și a creativității pentru că proiectele educaționale oferă elevilor oportunitatea de a aplica cunoștințele teoretice în contexte practice. Prin implicarea în proiecte, aceștia învață să lucreze în echipă, să rezolve probleme complexe și să își dezvolte abilitățile creative. Aceste aspecte contribuie la formarea unei viziuni holistică asupra învățării și încurajează elevii să exploreze domenii noi și să își descopere pasiunile. Spre exemplu, despre siguranța online am cercetat și discutat de nenumărate ori, dar cu fiecare proiect implementat, elevii și elevele noastre realizează postere tot mai creative pentru a putea reda conceptele învățate:Un alt punct este consolidarea relațiilor interpersonale care implică colaborarea și interacțiunea între elevi, aceștia pot dezvolta relații sănătoase și constructive între ei, ceea ce contribuie la crearea unui mediu școlar empatic și solidar. În acest proiect ne dorim să aducem la cunoștința elevilor/elevelor importanța acceptării emoțiilor, validarea acestora și conștientizarea că toți cei care fac parte din viețile noastre trec prin stări de anxietate, de frustrare, de neîncredere, dar prin susținerea reciprocă, comunicarea continuă pentru a ne motiva unul pe celălalt contribuie enorm la starea noastră de bine. Astfel, în proiect am realizat o activitate în colaborare cu elevii/elevele din Turcia și Italia, utilizând instrumentul web mentimeter. Elevii/elevele au fost rugați să comenteze ce este pentru ei starea de bine, și atunci când prin răspunsurile lor din diferite colțuri ale lumii, am văzut răspunsuri similare, toți cei implicați înțelegând că emoțiile și stările pe care le au sunt universale. Ce ne-a surprins pe noi, cadrele didactice, a fost că elevii/elevele noastre consideră că sănătatea mintală este mai importantă, noi presupunând că starea de bine este un amalgam complex de stări. Dar acest răspuns ne direcționează spre următoarele activități care se vor focusa mai mult pe aspectul care-i interesează pe elevii/elevele noastre.

Un al treilea aspect este promovarea sentimentului de apartenență și implicare care implică întreaga comunitate școlară și pot consolida sentimentul de apartenență la școală și pot crește nivelul de implicare al elevilor în viața școlară. La nivel local, elevii/elevele claselor a XII-a au creat prezentări Canva, în limba engleză, adaptând limbajul pentru elevii claselor a V-a, și au prezentat aspectele stărilor de bine: mintală, fizică, emoțională și spirituală din experiența personală. Scopul comunicării între elevii/elevele acestor doua clase din două trepte diferite a fost anume validarea acestui sentiment de acceptare și apartenență în comunitatea școlară, și anume așa fel de colaborare încurajează elevii să comunice eficient, să înțeleagă perspectiva celorlalți și să dezvolte empatie. Aceste abilități socio-emoționale sunt esențiale pentru relațiile interpersonale sănătoase și pentru gestionarea emoțiilor. Mai mult decât atât elevii/elevele învață să fie mai încrezători, mai empatici și mai deschiși către diversitate. Emoțiile copiilor din clasa a V-a au demonstrat că aceste activități crește nivelul de încredere al elevilor în propriile capacități și le oferă satisfacție personală. Astfel elevii/elevele claselor a XII-a și-au munca și eforturile materializate în rezultate tangibile iar elevii claselor a V-ași –au dezvoltat stima de sine pozitivă și la creșterea satisfacției personale.  (https://youtu.be/GoHlPPYIW6Y)

 

Un al patrulea aspect este prezentarea și argumentarea ideilor.  Elevii/elevele trebuie să-și organizeze ideile într-un mod coerent, să-și adapteze discursul la audiență și să-și susțină punctele de vedere cu argumente solide. Aceste activități îi ajută să-și dezvolte abilitățile de exprimare orală și de argumentare. În cadrul proiectului eTwinning „Wheels to Wellbeing ESMP” elevii/elevele noastre din proiect au considerat oportun să scriem scrisori de gratitudine în luna februarie-martie. Scopul a fost de a stimula creativitatea prin formularea unui text coerent destinat unei persoane din familie, prieten, cunoștințe etc pentru a–i spune mulțumesc, fie pentru o cauză anumită, sau un simplu gest de gratitudine. Astfel, nu doar că am dezvoltat abilitatea de comunicare într-un mod practic și aplicat, dar am construit un mediu cu  impact pozitiv asupra dezvoltării lor cognitive, sociale și emoționale. Această carte de gratitudine a fost nu doar pentru proiectul eTwinning, a determinat colegele din școala noastră, Liliana Păpușoi, Sîrghi Olga, ambele profesoare de limbă și literatură română, și dna Josu Natalia, profesoară de limbă germană să colaborăm între noi și să prezentăm de 23 februarie, 2024, această carte de gratitudine în trei limbi, creată de elevii/elevele din instituția noastră. Scrisorile au fost intenționat scrise de mână pentru a reda și emoțiile. (https://www.canva.com/design/DAF9VwJtAbY/X0tfFuBii8Bc70stGcTXVg/edit?utm_content=DAF9VwJtAbY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton )

La moment, suntem la etapa de creare a unei povestioare despre Mary, care trece printr-o perioadă mai dificilă din viața ei și elevii/elevele noastre dezvoltă competența de comunicare într-un context colaborativ prin comunicarea în cadrul echipei. (https://www.storyjumper.com/book/read/170230591/65e80380e4771 ) Astfel,  elevii/elevele trebuie să-și exprime ideile, să asculte și să înțeleagă punctele de vedere ale celorlalți și să colaboreze eficient pentru a atinge obiectivele comune. Prin această tehnică de scriere și redactare dezvoltăm abilitățile de scriere, și de organizare a ideilor într-un mod coerent și să-și adapteze stilul de scriere la scopul și audiența țintă. Punem accentul pe ascultarea activă pentru că elevii/elevele trebuie să fie capabili/-e să asculte cu atenție și să înțeleagă punctele de vedere ale colegilor lor. Această abilitate de ascultare activă le permite să colaboreze mai eficient și să înțeleagă mai bine perspectiva celorlalți. Inclusiv, prin colaborare  elevii/elevele primesc feedback și evaluează rezultatele obținute. Elevii trebuie să fie capabili să ofere feedback constructiv colegilor lor și să-și evalueze propriul progres. Aceste activități îi ajută să-și dezvolte abilitățile de comunicare într-un mod reflexiv și să-și îmbunătățească performanța.

 

În concluzie, proiectele educaționale, inclusiv proiectele educaționale eTwinning, reprezintă un instrument puternic în promovarea stării de bine a elevilor, pentru că elevii/elevele își pot descoperi pasiunile, își pot dezvolta abilități esențiale și pot construi relații interpersonale sănătoase. Promovarea și încurajarea proiectelor educaționale în mediul educațional sunt absolut necesare pentru a asigura o experiență de învățare completă și pentru a sprijini elevii în devenirea unor adulți echilibrați și de succes.