Noutăți și evenimente

etwinning logo

Cadrele didactice din IPLT „Onisifor Ghibu” participă activ în programele de instruire eTwinning care promovează educația transdisciplinară în cadrul proiectelor naționale și internaționale eTwinning. Rezultatele eTwinnerilor sunt tangibile pentru o școală fără frontiere!

eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa. Acest proiect oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în școlile participante din țările europene, o platformă de comunicare, colaborare, proiecte comune şi schimb de informaţii. eTwinning a creat o școală fără frontiere, un spaţiu educațional comun pentru cadre didactice și elevi.

eTwinning oferă personalului didactic ce activează în instituțiile de învățământ preuniversitar din toate cele 45 de țări participante la program, o platformă de comunicare, un spațiu de colaborare, demarare de proiecte şi schimb de informaţie, un sentiment de apartenență la una dintre cele mai atractive comunități educaţionale din Europa.