Noutăți și evenimente

PERCIUN 2

La data de 16.04.2024, Ministrul Educației, Dan Perciun, a avut o întrevedere cu managerii instituțiilor de învățământ primar și secundar general, ciclul I și II, din mun. Chișinău, sectorul Buiucani.

Discuțiile între managerii școlari și ministrul educației oferă numeroase avantaje și oportunități pentru ambele părți implicate. Iată câteva din beneficiile principale ale acestei interacțiuni:

1. *Schimbul de Informații și Idei*: Managerii școlari pot transmite ministrului educației informații relevante din terenul educațional, oferind o perspectivă reală asupra problemelor și nevoilor din sistemul de învățământ. De asemenea, pot propune idei și soluții inovatoare pentru îmbunătățirea calității educației.

2. *Colaborarea pentru Dezvoltarea Educației*: Prin discuțiile directe, managerii școlari și ministrul pot identifica puncte comune de interes și colaborare pentru dezvoltarea sistemului de învățământ. Pot lucra împreună pentru implementarea unor politici și programe educaționale eficiente, adaptate la nevoile specifice ale școlilor și elevilor.

3. *Îmbunătățirea Performanței Școlare*: Dialogul între managerii școlari și ministrul educației poate contribui la creșterea performanței școlare și la promovarea unui mediu educațional stimulativ. Prin colaborare, se pot identifica strategii și acțiuni pentru creșterea calității actului educațional și îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

4. *Transparența și Responsabilitatea*: Discuțiile  pot contribui la o mai mare transparență în luarea deciziilor educaționale și la creșterea responsabilității tuturor actorilor implicați în sistemul de învățământ. Această deschidere la dialog poate conduce la procese decizionale mai bune și la o mai mare implicare a comunității educaționale.

5. *Asigurarea Resurselor și Suportului Necesar*: Prin comunicarea directă cu managerii școlari, ministrul poate identifica necesitățile specifice ale diferitelor unități de învățământ și poate asigura alocarea resurselor și suportului necesar pentru o funcționare eficientă a acestora. Astfel, se pot soluționa problemele practice cu care se confruntă școlile.

6. *Creearea unei Culturi a Colaborării*: Interacțiunea directă între managerii școlari și ministrul educației poate contribui la dezvoltarea unei culturi a colaborării și a parteneriatului în sistemul de învățământ. Această colaborare poate aduce beneficii pe termen lung, consolidând relațiile dintre diferiții actori implicați în educație.

Prin deschiderea căilor de comunicare și colaborare între managerii școlari și autoritățile educaționale de nivel central, se pot promova schimbări pozitive în sistemul educațional, îmbunătățind calitatea educației și asigurând un mediu propice pentru dezvoltarea și succesul elevilor.

În urma discuțiilor, dna directoare, Golban Tatiana, a oferit în dar Albumul Liceului cu generecul „Menirea ne unește”, elaborat de dna directoare Elena Cernei, care a activat ca directoare a instituției până în anul 2023. A urmat un tur al școlii, vizitând biblioteca școlară, dna bibliotecară, Olga Marinescu, a oferit informații despre multitudinea de donații primite pe parcursul anilor, auxiliarele didactice elaborate de cadrele didactice din instituție.