Noutăți și evenimente

Screenshot (111)

CERNEI KRISTINA, pr. de limbă engleză, grad didactic superior, ambasadoare eTwinning, FTEA a participat azi, 12.04.2024,  la conferința științifică a studenților „PROBLEME ȘI SOLUȚII ÎN ȘTIINȚA CONTEMPORANĂ”, în cadrul căreia studenții de la ciclul licență și master își prezentă cercetările sale cu abordarea problemelor curente și perspective de dezvoltare în domeniul științelor. Dna profesoară a prezentat tema: PROIECTELE EDUCAȚIONALE – SPAȚIU EDUCAȚIONAL COMUN PENTRU O ȘCOALĂ FĂRĂ FRONTIERE  proiect eTwinning Moldova.

Rezumat al comunicării:

Proiectele școlare au un rol important în dezvoltarea armonioasă a elevilor oferindu-le oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile, cunoștințele și aptitudinile într-un mod practic și interactiv. Proiectele școlare locale, regionale, naționale sau internaționale provoacă elevii să gândească critic, să lucreze în echipă și să comunice eficient, ceea ce contribuie foarte mult la dezvoltarea lor personală și socială. În acest articol vom prezenta avantajele proiectelor școlare din perspectiva următoarelor criterii:

  1. Îmbunătățirea calității educației (activități inovatoare și interactive);
  2. Dezvoltarea abilităților și competențelor în mod practic;
  3. Creativitate și inovație – gândire în mod liber, soluții nonconvenționale;
  4. Motivare sporită – efort suplimentar;
  5. Învățare prin experiență – facilitarea transferului de cunoștințe și competențe.

În baza criteriilor elaborate cadrele didactice pot elabora proiecte școlare oferind elevilor oportunitatea de a experimenta diverse domenii și activități ajutându-i să își descopere talentele și să își exploreze potențialul, contribuind astfel la dezvoltarea lor holistică.