Noutăți și evenimente

1

În cadrul cursului de formare continuă “Inclusive Learning Training Course – Edition 2” în incinta Centrului American, UPS „Ion Creangă”, la data de 07.05.2024 a avut loc formarea profesională continuă a celor 25 de cadre didactice înregistrate. Sesiunile prezentate de colega noastră, Cernei Kristina, profesoară de limba engleză, au avut un impact pozitiv asupra participanților/participantelor. Cele două sesiuni prezentate pot fi vizualizate aici:

Sesiunea 1: ”If you want a happy ending, that depends, of course, on where you stop your story”

https://www.canva.com/design/DAGCXnIP844/UqoZycTbh5cjibEGCKIcaA/edit?utm_content=DAGCXnIP844&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

A doua sesiune: ”Modern technology owes ecology an apology”
Ambele sesiuni sunt bazate pe vasta experiență a colegei noastre în predarea limbii engleză în baza curriculumului național. Metodele și tehnicile moderne aplicate la clasă au fost diseminate în cadrul atelierelor.